Skip to content Skip to footer
Warto przeczytać

Regulamin domków

Szanowni Państwo,
Witamy na terenie Siedliska Poleski Zakątek. Pragniemy zaspokoić Państwa potrzebę wypoczynku w sposób bezpieczny oraz spokojny. W tym celu służy niniejszy regulamin, który określa zasady korzystania z domu.

 1. Rezerwacji pobytu można dokonać osobiście, telefonicznie lub mailowo na adres poleskizakatek@gmail.com. Rezerwacje uznaje się za wiążącą w momencie wpłaty 30% bezzwrotnego zadatku z pełnej kwoty rezerwacji na konto bankowe. Zadatek równoznaczny jest z akceptacją regulaminu miejsca. Pozostałą część opłaty rezerwacyjnej należy uiścić gotówką w dniu przyjazdu. Nie ma możliwości płacenia kartami płatniczymi.

  Numer konta: 65 1140 2004 0000 3202 4060 7789
  Adriana Mourier, ul. Lejno 61, 21-230 Sosnowica
  W tytule przelewu należy wpisać: “Pobyt w terminie…”

  Brak wpłaty zadatku w ciągu 48h od momentu deklaracji pobytu, spowoduje anulowanie rezerwacji.

 2. W dniu przyjazdu pobierana jest kaucja ZWROTNA w wysokości 500zł, będąca zabezpieczeniem na poczet wyrządzonych przez Gości ewentualnych szkód podczas pobytu. Realizacja przelewu ze zwrotu kaucji odbywa się do 2 dni roboczych od wymeldowania Gości.
 3. Doba noclegowa rozpoczyna się od 16:00 w dniu przyjazdu, a kończy o godz. 11:00        w dniu wyjazdu.
 4. W przypadku wcześniejszej rezygnacji lub przerwania pobytu podczas jego trwania, gościom nie przysługuje zwrot zapłaconej kwoty ani obniżenie ceny za usługi za niewykorzystany pobyt.
 5. Gospodarz zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji z przyczyn losowych, niezależnych od niego, wraz ze zwrotem poniesionych kosztów najmu dla wynajmującego.
 6. Podczas pobytu Gości, na terenie obowiązuje zakaz pobytu osób trzecich.
 7. Za wszelkie szkody wyrządzone w trakcie pobytu odpowiada Wynajmujący
 8. Na terenie Siedliska Rodzice lub Opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność  za bezpieczeństwo oraz wszelkie skutki działania dzieci i osób niepełnoletnich.
 9. Goście mają obowiązek ścisłego przestrzegania przepisów i zasad przeciwpożarowych. W domku znajduje się kominek z wkładem. Należy zawsze używać kominka zgodnie z przeznaczeniem. Zabronione jest pozostawienie rozpalonego kominka bez nadzoru.
 10. W domkach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów. Palenie na zewnątrz jest możliwe, jednak obowiązuje wyrzucanie niedopałków do popielniczki/śmietnika.
 11. W przypadku opuszczenia domu prosimy o wyłączenie urządzeń pobierających prąd elektryczny (oświetlenie i telewizory) oraz zamknięcie drzwi wejściowych na klucz.
 12. W przypadku awarii lub uszkodzenia wyposażenia domków, należy niezwłocznie powiadomić o tym właściciela, telefonicznie. Brak zgłoszenia usterki będzie skutkować pobraniem z kaucji opłaty za naprawę.
 13. Prosimy o utrzymywanie oraz zwrot domu w stanie zastanym, w szczególności pozostawienie umytych naczyń, umytej kuchenki indukcyjnej, lodówki, mikrofali, piekarnika oraz wyrzucenie resztek jedzenia. Niewywiązanie się z regulaminu skutkuje opłatą za sprzątanie w wysokości 150 zł. W przypadku trwałego zniszczenia sprzętu z winy Gościa będzie on obciążony wartością zniszczonego przedmiotu.
 14. Zabrania się samodzielnych napraw, modernizacji sprzętu będącego na wyposażeniu Domku.
 15. Goście zobowiązani są do zamykania w domkach okien, w uzasadnionych przypadkach zastrzegamy sobie prawo wejścia do domku podczas nieobecności Gości.
 16. Rodzice małych dzieci zobowiązani są do zabezpieczenia materacy przed przemoczeniem lub zabrudzeniem, na których śpią ich pociechy. Koszty czyszczenia pokrywają opiekunowie.
 17. Prosimy o niezabieranie publikacji, przewodników, map, ulotek itp., które znajdują się w każdym domku, aby mogły posłużyć również następnym Gościom
 18. Goście na terenie Siedliska powinni przestrzegać przepisów BHP oraz przeciwpożarowych, a w szczególności zabrania się: używania przyrządów lub aparatów zasilanych energia eklektyczną lub gazową nie będących wyposażeniem domku i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe, wnoszenia do Domku dla Gości łatwopalnych lub wybuchowych materiałów oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu, rozpalania ogniska oraz używania otwartego ognia poza miejscem do tego przeznaczonym, używania posługiwania się bronią sportową oraz pneumatyczną (np. wiatrówką), używania sprzętu grającego podczas ciszy nocnej.
 19. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22:00 do 6:00.
 20. Siedlisko nie ponosi odpowiedzialności za chwilowe, niezależne od nas niedogodności np. czasowy brak prądu lub wody, zanik sieci internetowej.
 21. Na terenie siedliska obowiązuje segregacja śmieci.
 22. Parkowanie samochodów jest możliwe w wyznaczonym miejscu na terenie Siedliska. Parking jest bezpłatny, niestrzeżony.
 23. Goście mają możliwość podjechania samochodem bezpośrednio pod domki tylko w celu rozpakowania bagażu.
 24. Niezastosowanie się do powyższych punktów regulaminu skutkować może potrąceniem lub zatrzymaniem wpłaconego zadatku lub pociągnięciem do odpowiedzialności cywilno-prawnej.
 25. Zwierzęta domowe są akceptowane po wcześniejszym uzgodnieniu. Opłata za zwierzaka wynosi 30 zł./doba Ze względu na bezpieczeństwo pozostałych Gości psy muszą być trzymane na smyczy oraz wyprowadzane “za potrzebą” poza teren Siedliska. Prosimy o niepozostawianie zwierząt samych w domach.
 26. Kąpiel w bani, jacuzzi i korzystanie z sauny jest płatne zgodnie z cennikiem miejsca.
 27. O Państwa komfortowy pobyt i spokojny wypoczynek na miejscu zadba Właściciel, wszelkie uwagi, usterki prosimy zgłaszać na bieżąco pod nr tel. + 48 608-502-132.

Dziękujemy za przestrzeganie wyżej wymienionych zaleceń. Mamy nadzieję, że będziecie Państwo zadowoleni z pobytu w naszym domu. Życzymy miłego wypoczynku
i zapraszamy do ponownego odwiedzenia Siedliska Poleski Zakątek.