Skip to content Skip to footer
Warto przeczytać

Regulamin wypożyczalni rowerów Siedliska

 1. Niniejszy regulamin obejmuje zasady korzystania, warunki, zakres praw i odpowiedzialności osób korzystających z wypożyczenia rowerów. Wraz z akceptacją regulaminu staje się on Umową między Wypożyczającym, a Natalia Mourieur zwaną dalej Siedliskiem Poleski Zakątek.
 2. Wypożyczone rowery są własnością Siedliska Poleski Zakątek
 3. W celu wypożyczenia roweru należy przedstawić dokument tożsamości ze zdjęciem
 4. Z wypożyczalni mogą korzystać tylko osoby powyżej 16 roku życia
 5. Osoba wypożyczająca rower nie może być pod wpływem alkoholu oraz innych środków odurzających, które z definicji zabraniają powstrzymanie się od kierowania pojazdami
 6. Wypożyczony rower jest sprawny technicznie i w takim samym stanie powinien zostać zwrócony wypożyczalni.
 7. Wypożyczający przed rozpoczęciem korzystania z wypożyczonego sprzętu zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i stosowania się do jego zapisów w trakcie użytkowania wynajętego sprzętu.
 8. Opłatę za wypożyczenie roweru pobiera się z góry, za zadeklarowany czas jego używania, który nie może być dłuższy, niż wynoszą godziny otwarcia wypożyczalni. Zwrot roweru po terminie opłaconym powoduje pobranie dopłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem wypożyczalni
 9. W przypadku utraty wypożyczonego roweru lub jego wyposażenia, na skutek okoliczności za które ponosi odpowiedzialność wypożyczający w tym kradzieży lub zgubienia, wypożyczający jest zobowiązany do zwrotu równowartości kosztów odpowiadających wartości roweru oraz jego wyposażenia. W przypadku kradzieży roweru Wypożyczający powinien zawiadomić Policję oraz poinformować o  Wynajmującego.
 10. Wypożyczający zgadza się pokryć wszystkie szkody związane z użytkowaniem roweru wynikające z nieprzestrzegania przepisów prawa obowiązujących w Polsce w tym wynikające z Kodeksu Ruchu Drogowego.
 11. Pełną odpowiedzialność za wypadki, wszelkie szkody powstałe w czasie korzystania z wypożyczonego roweru ponosi Wypożyczający.
 12. Wypożyczający, który dopuścił się zniszczenia lub zgubienia roweru ponosi odpowiedzialność prawną i materialną.
 13. Wynajmujący zobowiązuje się do oddania roweru w miejscu jego wypożyczenia Siedlisko Poleski Zakątek, Lejno 61.