Skip to content Skip to footer
Warto przeczytać

Regulamin korzystania z ruskiej bani i sauny

 1. Ruska bania i sauna jest integralną częścią Siedliska Poleski Zakątek i na jej terenie obowiązują przepisy niniejszego Regulaminu.
 2. Przy korzystaniu z pomieszczeń sauny należy bezwzględnie stosować się do informacji udzielanych przez Właściciela.
 3. Sauna/ruska bania otwarta jest w godzinach 14:00-22:00.
 4. Korzystanie z bani jest dozwolone jedynie dla osób powyżej 12 roku życia. Dzieci mogą korzystać z niej na odpowiedzialność i pod opieką rodziców.
 5. Korzystający ponoszą materialną odpowiedzialność za uszkodzenia i szkody powstałe z ich winy.
 6. Przed wejściem do ruskiej bani i sauny należy:
  • zdjąć wszystkie przedmioty metalowe
  • zdjąć okulary i szkła kontaktowe
  • dokładnie umyć całe ciało pod prysznicem mydłem, a następnie wytrzeć do sucha,
  • zdjąć obuwie basenowe
 7. Na terenie kompleksu relaksacyjnego obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, wnoszenia szklanych naczyń
 8. Nie należy wchodzić do ruskiej bani ani głodnym (grozi to omdleniem), ani z pełnym żołądkiem.
 9. W trakcie pobytu w saunie/ ruskiej bani organizm traci ok. 0,5 -1,5 litra płynów, dlatego bardzo ważne jest uzupełnienie ich podczas i po sesji wodą mineralną. W związku z dużą utratą płynów zawroty głowy w saunie mogą być objawem odwodnienia organizmu.
 10. Zabrania się zachowania, które mogą wywołać u innych zażenowanie, w szczególności współżycie płciowe i inne czyny, które mogą zostać potraktowane jako zachowanie nieobyczajne.
 11. W ruskiej bani nie wolno dotykać żadnych elementów pieca i rozgrzanych kamieni, ponieważ grozi to poparzeniem.
 12. Nie wolno kłaść żadnych przedmiotów na piecu i rozgrzanych kamieni, ponieważ grozi to pożarem
 13. W przypadku sauny podczas siedzenia lub leżenia  konieczne jest położenie ręcznika pod całe ciało.
 14. Wszelkie skaleczenia, problemy ze zdrowiem oraz pogorszenie samopoczucia należy niezwłocznie zgłaszać Właścicielowi.
 15. W saunie zaleca się od czasu do czasu można polanie kamieni wodą z wiadra – wzrasta wówczas wilgotność i temperatura.
 16. W saunie przebywamy tak długo, jak długo czujemy się tam przyjemnie i komfortowo
 17. Przerywamy pobyt w saunie, jeżeli czujemy, że organizm ciężko znosi wysoką temperaturę.
 18. Z ruskiej bani korzystać mogą jedynie osoby zdrowe lub osoby, których dolegliwości nie stanowią przeciwwskazań do korzystania z zabiegów.
 19. Wstępu do ruskiej bani zabrania się w szczególności osobom:
  • z chorobami serca, nadciśnieniem i chorobami naczyń krwionośnych,
  • z chorobami tarczycy, klaustrofobią, epilepsją, ostrymi stanami reumatycznymi,
  • z nowotworami, ostrymi infekcjami i stanami astmatycznymi,
  • z podwyższoną temperaturą ciała,
  • kobietom w czasie menstruacji i w okresie ciąży, pod wpływem alkoholu i środków odurzających
 20. Zobowiązuje się użytkowników sauny do przestrzegania porządku i utrzymania czystości użytkowanego pomieszczenia.
 21. Z ruskiej bani nie można spuszczać samodzielnie wody
 22. Po zakończeniu seansu każdorazowo należy poinformować o Gospodarzy o zakończeniu seansu.